Chương Trình Đào Tạo

Lịch thi

Đội Ngũ Giáo Viên

Nhiệt tình, Chuyên môn cao,tận tâm với nghề, luôn sẵn sàng giúp đỡ học viên khi cần thiết

Thông báo mới

TIẾP TỤC NHẬN HỒ SƠ THI UDCNTT T4.2023

CHIÊU SINH LỚP TIN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

KHAI GIẢNG VÀ CHIÊU SINH CÁC LỚP LUYỆN THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA (TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ B1)

CHIÊU SINH LỚP TIN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO THÁNG 3/2023

Tổ chức thi chứng chỉ UD CNTT Cơ bản & Nâng cao Tháng 03/2023

KHAI GIẢNG LỚP CƠ BẢN TỐI 357

KHAI GIẢNG LỚP CTCB TỐI 246

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH 23.2B-1 (TỐI 5, TỐI 7)

CHIÊU SINH LỚP ÔN TOEIC CẤP TỐC 400-550

CHIÊU SINH CÁC LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP THÁNG 03/2023

CHIÊU SINH LỚP TIN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO THÁNG 03/2023