Chương Trình Đào Tạo

Đội Ngũ Giáo Viên

Nhiệt tình, Chuyên môn cao,tận tâm với nghề, luôn sẵn sàng giúp đỡ học viên khi cần thiết

Tiện Tích Hỗ Trợ

Tin Tức Sự Kiện

Quy định về công nhận, kết quả, miễn, chuyển điểm Tin học và Tiếng Anh của Học viện Hàng không Việt Nam

Quy định về quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học tín chỉ của Học viện Hàng không Việt Nam

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung điều kiện xét tốt nghiệp về CC Tin học và CC Ngoại ngữ trong các chương trình đào tạo đại học, cao đẳng của Học viện Hàng không Việt Nam

Bảng tóm tắt Chuẩn đầu ra về Tin học và Ngoại ngữ cho Hệ Đại học và Cao đẳng